aia

Chytré a inovativní řešení
pro Vaše pohledávky

Správa pohledávek (mandát)

Společnost Sigma Consulting nabízí svým klientům přijetí pohledávek do správy a vymáhání, tzv. mandát, a to v jakékoliv fázi a objemu.

Tým profesionálů Vám navrhne individuálně postavenou strategii vymáhání dlužníků, kterou díky variabilní softwarové podpoře převedeme v efektivní získání Vašich peněžních prostředků zpět.

Strategie vymáhání, která odráží předchozí kontakty s dlužníkem, jeho vymáhání, reputační rizika klienta a neméně důležitý poměr mezi vynaloženými náklady na vymáhání a efektivitou získaného inkasa, jsou klíčovými faktory pro poskytování vysoce profesionálních služeb našim klientům.

Samozřejmostí je řešení pohledávek zajištěných nemovitostí včetně jednání s katastrálními úřady.

Vymáhání lze realizovat jménem společnosti Sigma Consulting, případně jménem klienta.

Pre Collection

  • Call-centrum upozorňování na platby tzv. lazy payers.
  • Zasílání písemné upomínky, SMS, email, IVR.

Soft Collection

  • Call-centrum provolávání dlužníků, IVR apod.
  • Zasílání výzev, SMS, email, IVR.
  • Možnost Field Collections – osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, inkaso hotovosti, apod..

Hard Collection

  • Field Collections – osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, exekutorské zápisy, inkaso hotovosti apod.
  • Zastupování a iniciace soudního řízení, rozhodčích řízení, exekučních řízení či insolvencí.
+420 277 277 810–2