aia

Chytré a inovativní řešení
pro Vaše pohledávky

Odkup pohledávek

Společnost Sigma Consulting nabízí svým klientům odkup celých portfolií, jejich částí, případně jednotlivých pohledávek. Cena pohledávky či portfolia závisí na tzv. bonitě, tedy souhrnu faktorů určujících kvalitu pohledávky. Příkladem může být výše a druh pohledávky, doba po splatnosti, ev. zajištění pohledávky.

+420 277 277 810–2