aia

Chytré a inovativní řešení
pro Vaše pohledávky

Přehled služeb

 • Odkup pohledávek

  Společnost Sigma Consulting nabízí svým klientům odkup celých portfolií, jejich částí, případně jednotlivých pohledávek. Cena pohledávky či portfolia závisí na tzv. bonitě, tedy souhrnu faktorů určujících kvalitu pohledávky. Příkladem může být výše a druh pohledávky, doba po splatnosti, ev. zajištění pohledávky.

 • Správa pohledávek (mandát)

  Společnost Sigma Consulting nabízí svým klientům přijetí pohledávek do správy a vymáhání, tzv. mandát, a to v jakékoliv fázi a objemu.

  Tým profesionálů Vám navrhne individuálně postavenou strategii vymáhání dlužníků, kterou díky variabilní softwarové podpoře převedeme v efektivní získání Vašich peněžních prostředků zpět.

  Strategie vymáhání, která odráží předchozí kontakty s dlužníkem, jeho vymáhání, reputační rizika klienta a neméně důležitý poměr mezi vynaloženými náklady na vymáhání a efektivitou získaného inkasa, jsou klíčovými faktory pro poskytování vysoce profesionálních služeb našim klientům.

  Samozřejmostí je řešení pohledávek zajištěných nemovitostí včetně jednání s katastrálními úřady.

  Vymáhání lze realizovat jménem společnosti Sigma Consulting, případně jménem klienta.

  Pre Collection

  • Call-centrum upozorňování na platby tzv. lazy payers.
  • Zasílání písemné upomínky, SMS, email, IVR.

  Soft Collection

  • Call-centrum provolávání dlužníků, IVR apod.
  • Zasílání výzev, SMS, email, IVR.
  • Možnost Field Collections – osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, inkaso hotovosti, apod..

  Hard Collection

  • Field Collections – osobní návštěvy, uzavírání dohod s dlužníky, exekutorské zápisy, inkaso hotovosti apod.
  • Zastupování a iniciace soudního řízení, rozhodčích řízení, exekučních řízení či insolvencí.
 • Insolvenční řízení

  Svým klientům nabízíme zastupování v insolvenčních řízeních, jejich monitoring, přípravu a podávání přihlášek.

  V případě zájmu klienta jsme schopni podat insolvenční návrh a iniciovat tak samotné insolvenčního řízení.

 • Odebírání předmětů leasingu

  Komplexnost našich nabídek doplňuje vymáhání a odebírání předmětů leasingu, zejména dopravní techniky. Našim klientům poskytujeme komplexní služby včetně trestních oznámení, řešeních pojistných událostí, opravy vozidel a realizaci prodeje (např. formou aukcí).

 • Konzultační a poradenská činnost

  Vzhledem k našim bohatým zkušenostem jsme schopni provést prověření aktuálního či budoucího dlužníka a doporučit našim klientům optimální postup, který významně omezí možnost, že dlužník dodrží smluvní ujednání ohledně plnění svých finančních závazků.

  Společně s partnerskými společnostmi jsme schopni zajistit v případě zájmu klienta zajistit i další doprovodné konzultační služby a školení.

+420 277 277 810–2