aia

Chytré a inovativní řešení
pro Vaše pohledávky

Výzva

Výzva slouží jako informace o věřiteli, výši dluhu, variabilním symbolu a také možných následcích v případě neplacení.

Nepřejímáním poštovních zásilek se povinnosti uhradit dluh nevyhnete, pouze ho tím navyšujete o úroky a náklady advokáta a exekutora.

Máte-li pochybnosti o dluhu, popřípadě jste již svůj dluh uhradili, spojte se s inkasní agenturou co nejrychleji a nejlépe telefonicky. Naši zaměstnanci jsou na Vaši žádost schopni zajistit kopii Vám chybějících dokumentů, na základě kterých jste byli obesláni výzvou.

+420 277 277 810–2