aia

Chytré a inovativní řešení
pro Vaše pohledávky

Provádění plateb

Je nutné si uvědomit, že výše dluhu v čase stále narůstá o úroky, proto se vždy informujte o jeho aktuální výši. Platby je nutné provádět včas a v dojednané výši, vyhnete se tak dalším zbytečným nákladům.

Účet, na který jsou prováděny všechny platby: číslo účtu: 115–9665600247, kód banky 0100

Vždy uvádějte variabilní symbol (VS), který je nutný pro správnou identifikaci dlužníka při platbě pohledávky (splátky) = jde o číslo zaslané inkasní společností, nevíte-li ho, použijte rodné číslo.

+420 277 277 810–2