aia

Chytré a inovativní řešení
pro Vaše pohledávky

Dluh

Úhrada dlužné částky v termínu uvedené ve výzvě znamená významné finanční úspory. Náklady na soudní vymáhání pohledávky, náklady na exekutora a také nárůst úroků z prodlení obvykle převyšují původní dlužnou částku, zejména u drobnějších pohledávek. 

V případě, že nemáte na zaplacení, spojte se co nejrychleji s call centrem inkasní agentury. Jsme schopni Vám nabídnout i možnost splátkového kalendáře, popřípadě další alternativní řešení. Nenechte své dluhy dojít až do exekuce. 

+420 277 277 810–2