aia

Chytré a inovativní řešení
pro Vaše pohledávky

Informace pro dlužníky

 • Dluh

  Úhrada dlužné částky v termínu uvedené ve výzvě znamená významné finanční úspory. Náklady na soudní vymáhání pohledávky, náklady na exekutora a také nárůst úroků z prodlení obvykle převyšují původní dlužnou částku, zejména u drobnějších pohledávek. 

  V případě, že nemáte na zaplacení, spojte se co nejrychleji s call centrem inkasní agentury. Jsme schopni Vám nabídnout i možnost splátkového kalendáře, popřípadě další alternativní řešení. Nenechte své dluhy dojít až do exekuce. 

 • Výzva

  Výzva slouží jako informace o věřiteli, výši dluhu, variabilním symbolu a také možných následcích v případě neplacení.

  Nepřejímáním poštovních zásilek se povinnosti uhradit dluh nevyhnete, pouze ho tím navyšujete o úroky a náklady advokáta a exekutora.

  Máte-li pochybnosti o dluhu, popřípadě jste již svůj dluh uhradili, spojte se s inkasní agenturou co nejrychleji a nejlépe telefonicky. Naši zaměstnanci jsou na Vaši žádost schopni zajistit kopii Vám chybějících dokumentů, na základě kterých jste byli obesláni výzvou.

 • Provádění plateb

  Je nutné si uvědomit, že výše dluhu v čase stále narůstá o úroky, proto se vždy informujte o jeho aktuální výši. Platby je nutné provádět včas a v dojednané výši, vyhnete se tak dalším zbytečným nákladům.

  Účet, na který jsou prováděny všechny platby: číslo účtu: 115–9665600247, kód banky 0100

  Vždy uvádějte variabilní symbol (VS), který je nutný pro správnou identifikaci dlužníka při platbě pohledávky (splátky) = jde o číslo zaslané inkasní společností, nevíte-li ho, použijte rodné číslo.

+420 277 277 810–2